Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Odpady mieszkalne
  Gminny system odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla zamieszkałych na 2024 rok
 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla firm na 2024 rok
 • Gminny portal E-usług
  Gminny portal E-usług
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z cyfrowej platformy e-usług oraz płatności elektronicznych w naszej gminie

  Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu. Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
  1. Obsługa interesanta i spraw urzędowych
  2. Płatności – np. opłata za podatek od nieruchomości.

 • Regionalny konkurs kulinarny - na wielkanocnym stole 2024
 • Dożywianie dzieci w szkole

Aktualności

Nowości, wydarzenia

Informacja w sprawie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

13 sierpień 2014

Informacja w sprawie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2014/2015

 Burmistrz  Miasta i Gminy w Szamocinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Urzędzie MiG Szamocin (pokój nr 5 ). Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej w roku 2014/2015 należy dostarczyć do dnia 15 września 2014 r.  Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  uzależnionych od kontynuowania nauki w szkole.

Inne informacje :

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli :

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 • egzekucja jest bezskuteczna (co potwierdza zaświadczenie od komornika sądowego lub informacja z sądu okręgowego)

UWAGA!!!

W trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona nie może otrzymywać alimentów od dłużnika alimentacyjnego ani od komornika sądowego .


Pobierz aplikację mobilną
Gminy Szamocin

Promocja Gminy Szamocin

Filmy promujące Miasto i Gminę Szamocin

7254
Liczba mieszkańców
11
Liczba sołectw
125,46
Powierzchnia w km2