Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Odpady mieszkalne
  Gminny system odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla zamieszkałych na 2024 rok
 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla firm na 2024 rok
 • Gminny portal E-usług
  Gminny portal E-usług
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z cyfrowej platformy e-usług oraz płatności elektronicznych w naszej gminie

  Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu. Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
  1. Obsługa interesanta i spraw urzędowych
  2. Płatności – np. opłata za podatek od nieruchomości.

 • Regionalny konkurs kulinarny - na wielkanocnym stole 2024
 • Dożywianie dzieci w szkole

Aktualności

Nowości, wydarzenia

Informacja o przystąpieniu do gminnego systemu odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

16 listopad 2023

Informacja

o przystąpieniu do gminnego systemu odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za zadeklarowany pojemnik, stawka miesięczna wynosi:

- za pojemnik 120 L- 24,00 zł
- za pojemnik 240 L- 48,00zł
- za pojemnik o pojemności 1100 L - 220,00 zł

natomiast za worek o pojemności 120 L stawka wynosi 20,00 zł

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej chcąc odstąpić od gminnego systemu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyłączeniu go z gminnego systemu odbierania odpadów (wzór oświadczenia w załączniku). Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz dowód uiszczenia opłaty za ostatnie 3 miesiące,  pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości takiego oświadczenia nie złoży, pozostanie w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych i zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenia składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin, pokój nr 14. do dnia 29.12.2023r.(włącznie)

1) Oświadczenie o rezygnacji
2) Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe


Pobierz aplikację mobilną
Gminy Szamocin

Promocja Gminy Szamocin

Filmy promujące Miasto i Gminę Szamocin

7254
Liczba mieszkańców
11
Liczba sołectw
125,46
Powierzchnia w km2