• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Towarzystwo Śpiewu im. Jana Ignacego Paderewskiego

 

 

 

Towarzystwo Śpiewu im. I. J. Paderewskiego

Kliknij w zdjęcieKliknij w zdjęcie Kliknij w zdjęcie

 

Historia powstania chóru

Po długim okresie niewoli, po odzyskaniu niepodległości, w sercach i umysłach ludzi z Szamocina zakwitła myśl założenia Koła Śpiewaczego. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego organisty Antoniego Gruntkowskiego, p.Witalisa Wawrzyniaka, Ks. Mrotka, p. Trojanowskiego - kierownika Szkoły Powszechnej, oraz poparciu wielu osób, dnia 12 grudnia 1923 r. zostało założone TOWARZYSTWO ŚPIEWU im. I.J. PADEREWSKIEGO. Na założycielskim zebraniu, w salce Franciszka Kołodziejewskiego, przy ul.Hallera, do Towarzystwa zapisało się ponad 50 osób. Prezesem i dyrygentem chóru został p.Antoni Gruntkowski, zaś wiceprezesami ks. Edward Mrotek i p.Stanisław Binkowski. Towarzystwo rozwijało się znakomicie, uświetniając swoimi występami uroczystości kościelne i świeckie - uczestniczyło też chętnie w regionalnych Zjazdach Wielkopolskich, przedstawieniach amatorskich, itp. Ówczesnym godłem Towarzystwa była "Lira". Wybuch wojny przerwał na kilka lat działalność Towarzystwa.

 

Kliknij w zdjęcie Kliknij w zdjęcie Kliknij w zdjęcie

 

Wznowienie działalności

Towarzystwo Śpiewu wznowiło swoją działalność 11 stycznia 1946 r. Poświęcono też własny sztandar - wykonany przez firmę Jakubowski z Poznania. Na zielonej stronie adamaszkowego sztandaru wyhaftowano św. Cecylię , patronkę śpiewu - z napisem, natomiast na czerwonej - godło śpiewacze ("Lirę"), oraz napis: "Towarzystwo Śpiewu im. Paderewskiego w Szamocinie 1923 - 1948". Na początku lat 90-tych reaktywowano działalność "Paderewskiego". Nawiązano kontakty z b. dobrymi chórami polskimi, m.in. z Chórem Nauczycieli m. Poznania - dyr. Eligiusz Szczepaniak), czy śląskim "Słowikiem" z Przyszowic(dyr. Henryk Mandrysz), a także zagranicznymi - z Westfalii, Dolnej Saksonii, czy dalekiej Francji ( Anger i Nancy)


Kliknij w zdjęcie Kliknij w zdjęcie Kliknij w zdjęcie

 

Historia najnowsza

W lipcu 2004 r. chór Towarzystwa Śpiewu po raz kolejny zakwalifikował się do uczestnictwa w konkursie olimpijskim ( III. Olimpiada Chóralna -BREMA 2004 ).Już samo dopuszczenie chóru do udziału w największej imprezie chóralnej świata należy uznać za niebywałe wydarzenie, zważywszy na fakt, iż każdorazowo zgłasza się ok.10 tysięcy chórów z blisko osiemdziesięciu państw (!). Spośród 350 chórów, startujących w 26 kategoriach, chór Towarzystwa został nagrodzony srebrnym medalem olimpijskim. Ten medal przekazano Starostwu Chodzieskiemu. Po olimpiadzie batutę nad chórem przejął p.Tadeusz Dobek - dyrektor artystyczny PZChiO w Pile, długoletni dyrygent chóru im. "Św. Cecylii" w Złotowie, a prezesurę objął p. Antoni Kolasa. Podczas pobytu w Bremie, nawiązano znajomość z niemieckimi "olimpijczykami" - chórem stowarzyszenia "Storkower Singgemeinschaft 1970 e.V.", które wkrótce zaowocowało nawiązaniem partnerstwa i wspólnym udziałem w niem.-polskim projekcie chóralnym "AMICALE" - sponsorowanym przez Uniwersytet Viadrin we Frankfurcie nad Odrą. Chórem "Amicale" dyrygują pani INKA HETTFLEISCH oraz p. TADEUSZ DOBEK. W ramach tego projektu oba chóry wystąpiły wspólnie na 5. World Choir Games w Grazu zdobywając w kategorii chóry mieszane - brązowy medal olimpijski.

 

 

Materiały o Towarzystwe Śpiewu im. Jana Ignacego Paderewskiego w Szamocinie pochodzą ze strony internetowej chóru   www.towarzystwospiewu.cba.pl oraz z Szok Szamocin.

 

 

 

 • Kliknięć: 14913