Punkt szczepień przeciwko COVID-19

znajduje się w

Centrum Integracji Środowiskowej

w Szamocinie ul. Rynek 1

Rejestracja :

 pod nr 67/28-48-251 lub 989

oraz poprzez internetowe konto pacjenta

do pobrania :

Kwestionariusz szczepienia.pdf

 

Szanowni Mieszkańcy !

W pamiętnym dniu, 19 stycznia 1920 roku, do Szamocina wkroczyło Wojsko Polskie a powiewające na domach biało-czerwone flagi były symbolem odzyskania niepodległości. 19 stycznia 2021 roku, mija 101 rocznica tego doniosłego wydarzenia. Apeluję do mieszkańców Szamocina aby uczcili tą historyczną datę poprzez wywieszenie flagi narodowej oddając hołd wybitnym Polakom, dzięki którym Szamocin powrócił do Macierzy po pruskiej niewoli.

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

 Eugeniusz Kucner

Szanowni Państwo,

 Aktualnie trwają prace nad projektem „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC) prowadzonym przez jednostkę Politechniki Wrocławskiej - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie modelowej jednostki RegSOC na użytek podmiotów publicznych. Rezultaty projektu w znaczący sposób podniosą poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na wielu płaszczyznach poprzez wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym oraz atakom na podmioty publiczne objęte monitoringiem RegSOC, jak również ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi (ataki z wewnątrz, penetracja sieci, budowanie sieci botnet). Projekt ma umożliwić przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski. Skuteczność obrony będzie rosła wraz ze wzrostem liczby jednostek objętych ochroną. RegSOC pozwoli na wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym, zagrożeń czy incydentów, stworzy kanały i opracuje zasady komunikacji między podmiotami zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Jest to istotne o tyle, iż obecnie ataki komputerowe (np. DDos, APT) są niezwykle skomplikowane i obejmują znaczne obszary cyberprzestrzeni. Wymiana informacji oraz szybka i skuteczna komunikacja jest niezwykle istotna w przeciwdziałaniu i ograniczaniu zasięgu i skutków ataków.

 W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli dostosować wyniki prowadzonych prac do Państwa infrastruktury i potrzeb jednostek sektora finansów publicznych. Ankieta jest anonimowa, a udzielone odpowiedzi wykorzystane będą jedynie w celach naukowych i statystycznych. Prosilibyśmy o uzupełnienie odpowiedzi w terminie do 8 stycznia 2021 r.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XebxVjEHP06kmECtaXrie5DgVDBYkv9PtUx4YRw1KplUNzE0Uks3ODRPVlFGWUgwRDlEWDQ5VUJHOC4u