https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/

Msza Święta Dożynkowa

 Msza święta by podziękować za trud oraz wyrazić dziękczynienie za ciężką pracę na roli odbyła się w sobotę, 29 sierpnia 2020 roku w Raczynie o godzinie 15:00 w kościele pw. św. Józefa na którą przybyli rolnicy, sadownicy, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami i darami, władze miasta i powiatu. Organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Raczynie, Sołtys i Rada Sołecka w Raczynie, Szamociński Ośrodek Kultury. Mszę świętą  przewodniczył ksiądz proboszcz Karol Łybek w koncelebrze księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie. Podczas mszy zaśpiewał Chór im. I.J. Paderewskiego z Szamocina pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego, nie zabrakło naszej Orkiestry Dętej z Szamocińskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi pan Marcin Semrau. Członkowie zespołu „Notecianie „ z  Lipiej Góry szli w procesji do kościoła z wieńcem głównym. Natomiast po raz pierwszy podczas mszy dożynkowej zaśpiewała  schola Boże Nutki pod kierunkiem pani Barbary Ostrowskiej, która działa od ponad 2 lat przy parafii w Raczynie. W ubiegłym roku na Ogólnopolskim Festiwalu „Maria Carmen” w Górce Klasztornej wyśpiewali 3 miejsce. Gratulujemy. Na ołtarzu  podczas procesji z darami sołectwa złożyły chleb, owoce ziemi, wieńce oraz pracę rąk ludzkich, która jest symbolem życia, radości i sytości. Tegoroczni Starostowie: pani Luiza Kuchta oraz pan Michał Jeremin przekazali księdzu proboszczowi Karolowi chleb wypieczony z tegorocznego ziarna mówiąc: „Przyjmij chleb ten księże Proboszczu, złotko naszej ziemi już zebrane w żniwnym trudzie rękami naszymi” oraz burmistrzowi Eugeniuszowi mówiąc: „Przyjmij chleb ten gospodarzu naszej ziemi, nie jest jego mało, dziel go mądrze, sprawiedliwie, by wszystkim starczało”

Po zakończeniu mszy świętej Orkiestra Dęta SZOK zagrała kilka marszy dla wszystkich uczestników. Podziękowania dla parafian, którzy przygotowali świątynię, funkcyjnym, delegacjom, rolnikom i sadownikom, strażakom, służbie liturgicznej, pani Luizie i panu Michałowi, mieszkańcom za uczestniczenie we mszy świętej dziękczynnej.

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:

 

  1. Konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-radiowy-z-wiedzy-o-psr-2020/ , w którym uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu spisu, w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań.
  2. Konkurs fotograficzny Moje gospodarstwo w obiektywie - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/, adresowany do użytkowników gospodarstw rolnych z zacięciem fotograficznym. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa wezmą udział w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020.
  3. Konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
  4. Konkurs Wyścig po piłki -  https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.

 

W przygotowaniu jest także konkurs Namierz spis w gminie, o którym informacja również ukaże się na stronie tut. Urzędu https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna