Uroczyste obchody 11 listopada w Szamocinie

 W Szamocinie, 11 listopada 2017 r., o godz.11:45 w kościele pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego odbyła się uroczysta msza święta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, Sejmiku Wielkopolskiego, delegacja z Grasberga z panią mer, przedstawiciele stowarzyszeń świeckich i kościelnych delegacje ze sztandarami oraz mieszkańcy MIG Szamocin.

Oprawę mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta SZOK z kapelmistrzem Łukaszem Gallasem oraz Chór  im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina pod kierownictwem Marka Frąckowiaka.  Po mszy udaliśmy się na plac przy ołtarzu polowym aby obejrzeć spektakl plenerowy o św. Marcinie, w którym wystąpili Żebrak – Mirosław Stróżowski, Św. Marcin - Wacław Woźniczka, Irena Jaworska, Barbara Swoińska, Lidia Stój, Małgorzata Giża, Grażyna Westfwal,  Edmund Kuszpiński,  Jan Kajrys.  Pełna wzruszająca opowieść o biednym i św. Marcinie, który przyjechał na koniu aby pomóc biednemu żebrakowi. Gratulacje dla wszystkich aktorów. Scenariusz napisała Maria Zdunek a nad całością czuwali wszyscy aktorzy na czele z Janem Kajrysem. Nagranie i montaż opracował pan Piotr Stromyło. Nie zabrakło oczywiście rogali i czerniny przygotowanej przez przewodniczącą RMiG Szamocin panią Danutę Polichońską.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 13 listopada 2017 roku do 5 grudnia 2017 roku projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej

bip.gminaszamocin.pl

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).