Drodzy Mieszkańcy,

 

Gmina Szamocin przystąpiła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Na realizację tego projektu gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 84 tysięcy złotych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Projekt ten polegać będzie na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń komputerowych o tematyce:

  1. Tworzę własną stronę internetową (blog)

  2. Rolnik w sieci

  3. Rodzic w Internecie

  4. Mój biznes w sieci

  5. Moje finanse i transakcje w sieci

  6. Kultura w sieci

  7. Działam w sieciach społecznościowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zachęca Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach. Efektem końcowym projektu będzie 10 laptopów, które przekazane zostaną dla szkoły. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin – każda grupa będzie liczyć 12 osób. W trakcie szkolenia przewidziany jest poczęstunek dla uczestników. Od Państwa będzie zależała długość trwania szkolenia, np. 3 dni po 4 godziny bądź 2 dni po 6 godzin. Od Państwa będzie zależała również pora odbywania się szkoleń.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin u p. Renaty Młynarczyk, bądź pod numerem telefonu: 695 169 588.

 

Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, a umiejętność ich wykorzystania zapobiega wykluczeniu z życia zawodowego i społecznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie i składania zgłoszeń!

Wyniki głosowania na Fundusz Obywatelski 2020

 

Miło nam poinformować, ze w głosowaniu na Fundusz Obywatelski 2020 wybraliście państwo zadanie Wsparcie systemu ratownictwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-Gaśniczego dla jednostki OSP w Szamocinie”. 

 

Poniżej zestawienie oddanych ważnych głosów na poszczególne zadania :

- Wsparcie systemu ratownictwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-Gaśniczego dla jednostki OSP w Szamocinie

Razem: 187 głosów

- Utwardzenie ścieżki rowerowej w kierunku Margonina do końca terenu należącego do Gminy Szamocin

Razem: 119 głosów

- Modernizacja ośrodka edukacyjno - artystycznego Stacja Szamocin

Razem: 35 głosów

- Doświetlenie przejść dla pieszych w Szamocinie

Razem: 31 głosów

- Utworzenie „Małpiego gaju" z basenami kulek, zjeżdżalnie, salą zabaw dla dzieci

Razem: 10 głosów

- Montaż czujników smogu w Szamocinie oraz dwóch ekranów, które będą wyświetlały wartości zanieczyszczenia powietrza

Razem: 7 głosów

- Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie Szamocina

Razem: 7 głosów

- Wznowienie publikacji o Szamocinie — „Dzieje Szamocina — autorstwa Jana Szelmeczki ", „Pieszo, rowerem, samochodem po Szamocinie i okolicy" - autorstwa Andrzeja Kruszyny oraz dofinansowanie do druku publikacji „Szamocin na Pałukach"

Razem: 1 głos

 

Razem oddanych głosów : 462

Razem oddanych głosów ważnych: 397

Razem głosów nieważnych : 65

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego do wpłat za GOSPODAROWANIE ODPADAMI


24 8945 0002 3900 0101 2000 0290

SZAMOCIŃSKI RATUSZ ZOSTAŁ NAGRODZONY

 Gmina Szamocin zgłosiła   zadanie pod nazwą „ Rozbudowa przebudowa Ratusza w Szamocinie” do konkursu „ MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI WIEKU” . Zgłoszonych zostało 510 obiektów budowlanych . Kapituła konkursu nominowała   10 wykonanych lub zmodernizowanych obiektów. Wśród nich znalazł się RATUSZ W SZAMOCINIE . Nominacje dla Inwestora- Gminy Szamocin oraz dla Projektanta i Wykonawcy zostały uroczyście wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie .