Gmina Szamocin w miesiącu sierpniu przystępuje do realizacji zadnia pn.: „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”. Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, który wyłoni wykonawcę zadania. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na maj 2020.

Wykonawca będzie miał obowiązek:

- opracowania projektów ogniw fotowoltaicznych,

- opracowania ekspertyzy wytrzymałościowej konstrukcji dachowej na budynku,

- wykonania instalacji fotowoltaicznych,

- dokonania sprawdzenia szczelności pokrycia dachowego,

- przygotowania dokumentacji odbiorowej,

- wypełnienia wniosku do Enea Operator sp. z o.o., w celu podłączenia instalacji do sieci.

Gmina Szamocin powoła również inspektora nadzoru, który będzie sprawdzał m.in.:

- opracowaną dokumentację wykonawczą,

- montaż konstrukcji nośnej pod panele,

- montaż tras kablowych i okablowania,

- montaż modułów fotowoltaicznych i falowników,

- dokumentację powykonawczą.

 

W wyniku postępowania przetargowego, w miesiącu wrzesień 2019 r., będzie znana kwota całego zadania oraz kwota kosztu montażu urządzeń na każdej nieruchomości. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną sporządzone aneksy ze wszystkimi uczestnikami inwestycji, w których będzie uaktualniona data zapłaty przez właścicieli nieruchomości na konto Gminy Szamocin. Zakładany termin zapłaty to 31.10.2019 r.

Zaproszenie od Inspektora ds. programów profilaktycznych w Szpitalu Klinicznym im. im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu "Daj sobie szansę-program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi".

Do badań „Daj sobie szansę” zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat, każdego u kogo przez ponad 3 tygodnie występuje: pieczenie języka, owrzodzenie, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa, krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie i problemy z połykaniem oraz wieloletnich palaczy, osoby nadużywające alkoholu, a także osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego.

Badania realizowane są przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.

Badania są bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania, realizowane są od poniedziałku do piątku o godz. 14:00.

Telefon do rejestracji czynny jest w godzinach 7:25-15:00 pod numerem 503 414 178.Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

"CZYSTE POWIETRZE”

Dnia 12 lipca 2019r. Gmina Szamocin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Porozumienie to dotyczyło programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Do zadań Gminy będzie należało:

 • przygotowanie wniosków spełniających wymagania określonych w programie,

 • pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

 • weryfikacja tych wniosków,

 • przekazywanie do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji przez Gminę,

 • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika Gminy.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Gminy jest Bartosz Goliński nr tel. 724-505-914 lub 695-169-588

Poniżej wykaz danych niezbędnych do przygotowania wniosku.