Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadów

Pragniemy przypomnieć, że podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów, który zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów.