8

Gmina Szamocin działa strategicznie!

W dniu 28 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Szamocin na lata 2020-2030. Udział w nim wzięli zarówno pracownicy Urzędu Gminy, jak i Eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania. Podczas spotkania ustaliliśmy harmonogram działań. Rozmawialiśmy również o ważnych dla Gminy priorytetach. Liderem Strategii została Pani Z-ca Burmistrza Renata Młynarczyk. Kolejnym krokiem w opracowaniu kompleksowego Dokumentu będą warsztaty, podczas których Zespół ds. Strategii będzie pracował. m. in. nad określeniem mocnych i słabych stron Gminy.

Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach dotyczących opracowania Strategii.

Obchody 100. rocznicy powrotu Szamocina do macierzy

To już… a może dopiero od 100 lat cieszymy się wolnością. Tyle lat temu polski żołnierz wkroczył do Szamocina i wraz z powstańcami wielkopolskimi przyniósł nam upragnioną Wolność. Po tylu latach niewoli, po tylu latach krwawych zaborów. Po latach gdzie dzieci nie miały prawa uczyć się w ojczystym języku. Karane były chłostą za mówienie pacierza w ojczystym języku. Zaborca był konsekwentny w działaniu. Wreszcie przyszła ta wyśniona, wymarzona wolność.

Kliknij aby zobaczyś wiecej

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna.

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-v-edycja