Uwaga Mieszkańcy Szamocina

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin - Eugeniusza Kucnera,
Rada Miejska w Szamocie zaakceptowała propozycję przeznaczenia kwoty
200 000 zł
na tzw. fundusz obywatelski.

Już po raz kolejny chcielibyśmy, aby mieszkańcy Szamocina mieli również możliwość decydowania o przeznaczeniu ustalonej kwoty na inwestycje w mieście.

Dlatego też, Burmistrz Miasta i Gminy oczekuje propozycji mieszkańców,
na co przeznaczyć kwotę 200 000 zł. w 2022 roku.

Propozycje można składać do 25 czerwca 2021 roku do 30 lipca 2021 - listownie lub osobiście w sekretariacie

Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie

Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin

Oczekujemy ciekawych i nowatorskich propozycji, których realizacja służyć będzie wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szamocin.

Zgłoszenie projektu zgłosić może wyłącznie mieszkaniec lub grupa mieszkańców Szamocina,
oraz musi zawierać następujące informacje:

- nazwę zadania

- lokalizację

- opis zadania

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej

- podpis

 

Zgłoszone projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Szamocin.

W ramach funduszu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

  • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2022,

  • umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

  • są zlokalizowane na nieruchomościach, które należą do Gminy Szamocin.

  • których szacowany koszt nie przekracza limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Głosowanie nad wyborem najlepszej propozycji potrwa

od 02 sierpnia br. do 27 sierpnia br.

poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej UMiG lub poprzez osobiste oddanie głosu w siedzibie Urzędu MiG Szamocin

UWAGA: Głos może oddać tylko osoba pełnoletnia 1 raz!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
/-/Eugeniusz Kucner

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporzdzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniajcego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co sizmienia?

Składanie wniosków bdzie odbywasitylko w formie elektronicznej, a obsługw pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład UbezpieczeSpołecznych.

Warto zaznaczy, e dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o wiadczenie poprzez bankowość elektroniczn(najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana bdzie niewidoczna, poniewaz ich perspektywy składanie wniosków odbdzie sidokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłynna znacznredukcjkosztów obsługi i zakładajutrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadcze.

Szacuje si, e w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosok. 15 mln zł, co oznacza oszczdnoci dla budetu pastwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Jak składawniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mog, tak jak w ubiegłych latach, składawnioski online: przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia , przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wnioski naley składado 30 listopada.

rodło : https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

WŚCIEKLIZNA

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw wściekliźnie

Na podstawie § Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopad 1961 roku w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie (Dz. U. Nr. 54, poz. 309 z późn. zm.),

o b w i e s z c z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

  1. Ustala się terminy i punkty szczepienia psów przeciw wściekliźnie na terenie Miasta i Gminy Szamocin w 2021 r.

Data szczepienia

Godzina

Miejscowość

24 czerwca 2021 r.

15:00

Swoboda

24 czerwca 2021 r.

15:30

16:15

16:45

Lipia Góra (Suszarnia)

Lipia Góra ( sklep)

Sokolec

24 czerwca 2021r.

17:15

18:00

18:30

Lipa I

Lipa II

Nowy Dwór

25 czerwca 2021 r.

17:00

Szamocin ( p. Rydelek)

26 czerwca 2021 r.

11:00- 13:00

Szamocin (Atanazyn)

 

W pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu – lek. Wet. Wiesław Węgrzyn- kom. 606-386-241

Koszt szczepienia 1 psa wynosi 30,00 zł.

Szczepieniu ochronnemu podlegają wszystkie psy od 3-go miesiąca życia.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie szczepień jest:

lek. wet. Wiesław Węgrzyn

lek. wet. Mirosław Przydryga

W związku z panującą pandemią prosimy o zachowanie obowiązujących standardów epidemiologicznych