Wszyscy uchodźcy przybywający do naszego kraju zyskują od nas pomoc i wsparcie.

Jednak dla wielu cudzoziemców na początku niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju wydają się nowe i trudne. Tak właśnie jest np. z segregacją odpadów komunalnych, która dla naszych gości może stanowić nie lada wyzwanie.

Dlatego też przygotowaliśmy w języku ukraińskim ulotkę, pomagającą w zrozumieniu podstawowych zasad selekcji odpadów w pięciopojemnikowym systemie zbiórki.

źródło: https://abrys.pl/edukacja-ekologiczna/

 

INFORMACJE

dotyczące ewidencji uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Szamocin

 

 Zwracamy się z prośbą  do osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, gdzie prowadzona jest ewidencja.  Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku do nas dotarło. Zgłoszeń można dokonywać codzienne w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 67/ 28-48-003 – Iwona Michalak pok. nr 13.

INFORMACJE

dotyczące pomocy Ukraińcom przebywających

na terenie Miasta i Gminy Szamocin

1.W Centrum Integracji Środowiskowej (Biblioteka) w Szamocinie , utworzono punkt zbiórki najpotrzebniejszych produktów przeznaczonych dla uchodźców przybyłych na teren miasta i gminy Szamocin. Zbieramy żywność, kosmetyki dla dzieci i dorosłych, środki higieniczne, przybory szkolne – kredki, bloki, kolorowani.

Punkt czynny będzie codziennie w godzinach pracy biblioteki od 10.oo do 17.oo.

2. Punkt odbioru i dystrybucji potrzebnych produktów dla uchodźców przebywających na naszym terenie znajdować się będzie na  stadionie miejskim przy ul. Parkowej. Osoby, które przyjęły pod swój dach takie osoby mogą zgłaszać się po odbiór potrzebnych produktów codziennie, od 16.oo do 17.oo  (tel. 508 554 079).

3. W UMIG Szamocin prowadzona jest ewidencja osób – uchodźców przybyłych na nasz teren. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku do nas dotarło.

4. Prowadzona będzie również ewidencja lokali dla uchodźców jakie mieszkańcy naszej gminy chcieliby udostępnić.

5. Prosimy również o zgłaszanie możliwości innych form pomocy np. oferty pracy.

6. Osoby, które przyjęły uchodźców prosimy o zgłaszanie potrzeb dotyczących odzieży, obuwia lub innych. Będziemy starali się na bieżąco, ogłaszać na naszych stronach zbiórki pod konkretne potrzeby konkretnych osób tak aby nie magazynować niepotrzebnie odzieży.

 

Informacji w temacie wszelkiej pomocy udziela i koordynuje działania :

Iwona Michalak – 67/28-48-003

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren. Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003

 

 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren.

Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003.

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski.

Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Materiały

Szukasz pomocy lub chcesz pomóc #PomagamUkrainie
Urząd ds. Cudzoziemców - pobyt w Polsce - informacje dla uchodźców
Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy
Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) PL Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_PL​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) UA Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_UA​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) EN Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_EN​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (PL) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (PL) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(PL)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (UA) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(UA)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (PL) informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.18MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.26MB

- Komunikat dla studentów kierunków medycznych (UA)  komunikat28022022UKR.docx 0.02MB