Zapraszamy do udziału w kursach komputerowych!!!

"Senior na czasie”

Projekt skierowany jest do 140 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w szkoleniu ukończyli 45. rok życia. Do projektu rekrutowani mogą być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także właściciele i współwłaściciele firm.
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące tematy szkoleń 40 godz. (5 dni po 8godz.) :

 • Podstawy obsługi komputera
  • Użytkowanie komputerów 6 godz.
  • Przetwarzanie tekstów 4 godz.
  • Arkusze kalkulacyjne 4 godz.
  • Internet dla wszystkich 8 godz.
  • Usługi w sieciach: e-mail, bankowość internetowa, aukcje 7godz.
  • Komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.

Przewidywany termin szkoleń: lipiec/ sierpień/ wrzesień 2011r.

Profilaktyka raka jelita grubego i PSA

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dnia 2011-08-04 o godz. 11:00 w Szamocińskim  Ośrodku Kultury Pl. Wolności Przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego), a w dniu: 2011-08-11 Pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. Miejsce pobierania krwi:  Szamociński  Ośrodek KulturyPl. Wolności od godz. 9: 00 do 13: 00Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!! Zapisy na badania przyjmuje: Katarzyna Gabrych w Urzędzie w Szamocinie pok. nr 15 lub pod nr tel. 67 2848 003 wew.14 Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.  Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

 

Zgodnie z  § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370) zamiar dokonania uboju przez rolników na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny musi zostać poprzedzony zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt.

SZANOWNY ROLNIKU

APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRAC ŻNIWNYCH

Żniwa to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.

Pobierz ulotkę.pdf

100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

 

Do wygrania telewizor 32 " !!!

 

PROSIMY O GŁOSY!!!


Głosować można raz dziennie - prosimy o jak najczęstsze oddawanie głosów!!!


Kliknij, aby powiększyć!!!

Gmina Szamocin zgłosiła się do konkursu organizowanego w związku ze 100-leciem istnienia marki NIVEA Polska Sp. z o.o. Celem konkursu jest wyłonienie 100 zwycięskich lokalizacji zgłoszonych do konkursu przez gminy, a wybranych w ramach głosowania przez internautów, w tym przypadku zgłoszona jest lokalizacja na ul. Górnej 1a w Szamocinie. Podstawą wyboru jest oddana liczba głosów na dane miejsce. Konkurs przeprowadzony będzie do 31 października 2011 roku, w dwóch etapach, które jeszcze pozostały:

 • Etap III od dnia 1 września 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku;
 • Etap IV od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR 7 Ryb uruchomiło bezpłatną usługę doradczą.

Bezpłatna mammografia

dla kobiet w wieku 50-69 lat w dniu 15 lipca 20011 roku na w mammobusie na placu PKS w Szamocinie

Potrzebny jest dowód tożsamości oraz ważne ubezpieczenie

Pobierz plik:

mammo2011.pdf

XI Turniej  Piłki  Nożnej O Puchar Posła RP Adama Szejnfelda Szamocin  2011

Jedenasty raz, jak co roku w maju (31), odbył się w Szamocinie turniej piłki nożnej, nad którym patronat od początku sprawuje Poseł Adam Szejnfeld. Organizatorem tej edycji rozgrywek był Uczniowski Klub Sportowy „BROOK” działający Przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie oraz Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu. W tym roku odbył się on na nowym kompleksie boisk KS Sokół Szamocin.

Jak co roku rozgrywki miały charakter integracyjny dlatego uczestniczyły w nich następujące drużyny:

Gimnazja z Szamocin, Wysokiej, Białośliwia oraz drużyny z jednostek OHP:

Poznania, Niechanowa, Próchnowa i gospodarze  OSiW OHP  z Szamocina.