To już 10 lat…….

Szanowni Państwo, dokładnie 10 listopada 2019 roku minęło 10 lat od dnia powołania stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb.

W 2009 roku z inicjatywy Pani Anny Rydzewskiej- ówczesnego Burmistrza Gminy Obornik i Wójta Gminy Wągrowiec Pana Przemysława Majchrzaka rozpoczęły się działania zmierzające do utworzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, aby móc rozpocząć podboje z programem rybackim PO RYBY 2007 – 2013.

Z tej właśnie okazji postanowiliśmy zorganizować uroczystość, by podziękować samorządowi województwa wielkopolskiego, włodarzom gmin członkowskich, organom stowarzyszenia – Zarząd, Rada Komisja Rewizyjna, starostom, podmiotom, w tym gospodarstwom rybackim, organizacjom pozarządowym, członkom stowarzyszenia, beneficjentom, pracownikom, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i przyczyniają się do rozwoju działalności stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa w wielu obszarach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa - rybactwa śródlądowego.

Uroczystość rozpoczęliśmy występem Chóru Kameralnego działającego przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.

Z zaproszenia skorzystało wielu znamienitych gości w tym:

Pani Grażyny Organowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pani Bogusława Jagodzińska - Burmistrz Wyrzyska, Pan Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec, Pan Eugeniusz Kucner – Burmistrz Szamocina, Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna, Pan Tomasz Szrama – Burmistrza Obornik, Pan Janusz Piechocki- Burmistrz Margonina, Pan Mieczysław Durski – Burmistrz Gołańczy, Pan Tadeusz Bakowski – Wójt Gminy Kiszkowo, Pan Bogusław Janus – Burmistrz Rogoźna w latach 2002 – 2014, Pani Zofia Kotecka - Starosta Obornicki, Starosta Chodzieski – Mirosław Juraszek, Pan Andrzej Wieczorek – w imieniu Starosty Wągrowieckiego.

Ale byli z nami także przewodniczący rad, skarbnicy, obecni i byli członkowie zarządów wszystkich kadencji, Komitetu, Rady, Komisji Rewizyjnej czy pracownicy biura i Pan Adam Futymski – autor pierwszej strategii rozwoju obszarów rybackich, a także wiele osób, bliskich naszemu stowarzyszeniu. Wszystkim Państwu dziękujemy za obecność i jest nam ogromnie miło, że tak wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia.

Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS dokładnie 10 listopada 2009 roku, Jednak jego powstanie poprzedziło szereg działań. Zorganizowano spotkania z gminami, sąsiadującymi ze sobą i posiadającymi zasób w postaci produkcji ryb. Stworzono obszar 7 gmin: Gmina Wągrowiec, Margonin, Oborniki, Skoki, Rogoźno, Szamocin i Wyrzysk.

Powołano Komitet założycielski, organy stowarzyszenia – Komitet, Komisję Rewizyjną i Zarząd – na czele którego stanęła Pani Anna Wojcińska – Pierwsza Prezes Stowarzyszenia.

 

Rozpoczęły się szkolenia, liczne spotkania, gromadzenie danych o produkcji rybackiej i wiele innych niezbędnych wtedy do ubiegania się o środki unijne.

Walne Zebranie przyjęło statut stowarzyszenia, a z udziałem Pani Prezes Anny Wojcińskiej i Małgorzaty Bejmy skompletowano dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tych dokumentów było naprawdę dużo.

 

I dokładnie w dniu 10 listopada 2009 roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i mogło rozpocząć batalię o środki unijne.

Złożono kompletny wniosek wraz z załącznikami i rozpoczęło się oczekiwanie.

Wielka była nasza radość kiedy Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” znalazła się na liście LGR-ów wybranych do dofinansowania.

W dniu 23 listopada br., w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w osobach Pana Waldemara Wyczyńskiego i Pani Iwony Sip - Michalskiej dokonali uroczystego podpisania umowy ramowej w ramach PO RYBY 2007-2013.

Rozpoczęliśmy wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Były szkolenia, nabory wniosków – dla gmin, rybaków, stowarzyszeń, przedsiębiorców, spotkania, współpraca krajowa i zagraniczna, zatrudniono pracowników i wyposażono biuro. Prowadziliśmy animacje i integracje, zawody, promocje i warsztaty. Było tego naprawdę bardzo dużo.

A na wszystko wydaliśmy wówczas ponad 19 mln złotych, wspierani przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na czele z wicemarszałkiem Województwa Krzysztofem Grabowskim i ówczesną Dyrektor Departamentu Panią Emilią Dunal.

To był naprawdę bogaty czas, ale jak wszystko kiedyś się kończył.

Rozpoczęliśmy więc walkę o nowe, kolejne środki.

Zaczęliśmy walczyć o kolejne obszary, bo wiadomo, że obszar im większy i im więcej na nim rybaków, tym większe środki dla stowarzyszenia i gmin.

Bardzo cieszyliśmy się kiedy do naszych 7 rybek dołączyła Gmina Gołańcz i Gmina Kiszkowo. Mogliśmy sięgnąć po więcej.

Napisaliśmy strategię i złożyliśmy wniosek, poprzedzone spotkaniami, konsultacjami i szkoleniami – burzą mózgów i pomysłów na nową LSR, korzystając z własnego doświadczenia ale także doświadczenia osób szkolących Pana Piotra Jaworskiego i Pana Pawła Rodaka.

I znów się udało. W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał naszą strategię na kolejne lata, a niedługo później podpisaliśmy umowę ramową na 12 mln złotych.

Jesteśmy w połowie drogi: naborów, grantów, animacji, integracji, konkursów i promocji, a przed nami jeszcze współpraca – krajowa i zagraniczna.

Rozpoczęliśmy także działania inwestycyjne polegające na budowie streetballi. Kontynuujemy budowę ścieżek edukacyjnych. Część inwestycji została już ukończona.

We wszystkim wspierają nas doświadczeni pracownicy urzędów, starostw i inspektor nadzoru, za co serdecznie dziękujemy.

Na uroczystości nie zabrakło także podziękowań, które należą się przede wszystkim włodarzom gmin członkowskich, tym pełniącym funkcję w latach 2010 – 2014 jak i kolejnym.

Podziękowano Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na czele z Panem Krzysztofem Grabowskim – wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, Pani Izabeli Mroczek – Dyrektorem Departamentu wraz z zastępcami i wszystkim pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę.

Skierowano słowa podziękowania dla pracowników biura. Rozpoczynając od Panny Anny Wojcińskiej – pierwszego prezesa i dyrektora biura, Danuty Pisarskiej, Pani Natalii Elmann, Kingi Świder, Aleksandry Klimas, Pauliny Łukaszczyk i Katarzyny Szramy.

 

 

Za całokształt działalności stowarzyszenie zostało uhonorowane Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego, którą w imieniu starosty Tomasza Kranca wręczył Pan Andrzej Wieczorek – członek zarządu powiatu wągrowieckiego.

Obecnie stowarzyszenie tworzą:

Gmina: Wągrowiec - Wójt Przemysław Majchrzak

Gmina: Oborniki - Burmistrz Tomasz Szrama

Gmina: Rogoźno - Burmistrz Roman Szuberski

Gmina: Skoki - Burmistrz Tadeusz Kłos

Gmina: Kiszkowo - Wójt Tadeusz Bąkowski

Gmina: Gołańcz - Burmistrz Mieczysław Durski

Gmina: Margonin - Burmistrz Janusz Piechocki

Gmina: Szamocin - Burmistrz Eugeniusz Kucner

Gmina: Wyrzysk - Burmistrz Bogusława Jagodzińska

 

Zarząd:

- Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu
- Wiesław Ewertowski– Wiceprezes Zarządu
- Beata Ryga-Krysiak– Skarbnik Zarządu
- Karolina Stefaniak – Sekretarz Zarządu
- Bernard Kuliberda - Członek Zarządu
- Katarzyna Sałata   - Członek Zarządu
- Marek Borzych – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

- Grzegorz Bałdyga - Przewodniczący Komisji

- Joanna Hereć - Członek Komisji

- Małgorzata Bejma - Członek Komisji

 

 

Rada:

- Janusz Woźniak – Przewodniczy Rady,

- Kamila Bąk – Wiceprzewodnicząca,

- Marek Szeszycki – członek Rady,
- Andrzej Michalski – członek Rady,
- Violetta Winiecka – członek Rady,
- Robert Kowalewski – członek Rady,
- Marek Hallas – członek Rady,
- Roman Madaj – członek Rady,
- Król Sylwia – członek Rady,
- Paweł Andrzejczak – członek Rady,
- Robert Filipiak – członek Rady,
- Eugeniusz Kucner – członek Rady,
- Łukasz  Malczewski – członek Rady,
- Bogusława Jagodzińska – członek Rady,
- Tomasz Szrama – członek Rady,

W imieniu zarządu stowarzyszenia bardzo dziękuję za nagrodę. Jesteśmy dumni, że zarząd powiatu wągrowieckiego docenił naszą działalność na rzecz rozwoju powiatu wągrowieckiego i zostaliśmy uhonorowani tą nagrodą. To dla nas ogromny zaszczyt i zaufanie dla dotychczasowej działalności. Mamy nadzieję, że nadal uda się nam pozyskiwać środki unijne i krajowe, by jeszcze bardziej rozwijać działalność. Serdecznie dziękujemy.

Wierzymy, że przed nami jeszcze nowe wyzwania i kolejne jubileusze.

 

Dorota Knopczyńska – Prezes Stowarzyszenia

 

{gallery}2019\10ryb{\gallery}