Uroczystości 1 i 3 maja w Szamocinie


W sobotę, tj. 01 maja 2021 roku oraz w poniedziałek 3 maja 2021 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyły się msze święte o godzinie 10:30. W dniu 1 maja pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego, księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Przemysława Robaszkiewicza z okazji święta św. Józefa jak również Patrona Miasta i Gminy Szamocin św. Jana Pawła II. Podczas mszy świętej uczestniczyło kilkunastu przybyłych parafian oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Szamocin. Po zakończeniu mszy delegacja w składzie: Burmistrz MiG Szamocin, Radny Powiatu Chodzieskiego wraz księżmi złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz w imieniu społeczności Miasta i Gminy Szamocin pod obeliskiem św. Jana Pawła II.

Natomiast w dniu 3 maja odprawiona została msza święta w Uroczystość Królowej Polski jak również 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i za druhów strażaków, którą przewodniczył ksiądz proboszcz w koncelebrze z księdzem kanonikiem i księdzem wikariuszem. Jak co roku po mszy złożono wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Wolności. Delegacja w składzie: Burmistrz MiG Szamocin Eugeniusz Kucner, Wiceburmistrz MiG Szamocin Renata Młynarczyk, ks. proboszcz Krzysztof Madecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Kowalska, Radni Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk i Dariusz Rybarczyk oraz Radni Miasta i Gminy Szamocin Leszek Korpal i Sławomir Rybarczyk.