Starości Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie

28 sierpnia 2021 r.

W roku 2021 Starościną Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie będzie pani Izabela Rydelek. Pochodzi z Drawskiego Młyna miejscowości leżącej w Puszczy Noteckiej. Z wykształcenia technik żywienia zbiorowego. Przez kilka lat pracowała w gastronomii w Poznaniu i Skórzewie. Od dziesięciu lat mieszka w Szamocinie i wspólnie z mężem Sławomirem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa o łącznej powierzchni 80 ha specjalizującym się w produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, kukurydza) oraz w hodowli zwierząt. Największą pasją pani Izabeli to podróże, lubi poznawać nowe i ciekawe miejsca.

Starostą Dożynkowym podczas tegorocznych dożynek w Szamocinie będzie pan Michał Styza. Od dziecka wychowuje się w gospodarstwie rodzinnym, które ma swoje tradycje i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, począwszy od prapra dziadka aż do dziś. Mieszka w Szamocinie. Jest absolwentem szkoły rolniczej i szkoły weterynaryjnej. Praca na roli nie jest mu obca, ponieważ od młodych lat pomaga rodzicom w różnych czynnościach związanych właśnie z zawodem rolnika. Od 7 lat prowadzi ponad 20-sto hektarowe gospodarstwo przekazane od rodziców. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego z przeznaczeniem na opas. Areał obsiewany jest zbożem, kukurydzą, a także ma trwałe użytki zielone. Jest wieloletnim członkiem miejscowej orkiestry dętej Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Interesuje sie nowinkami rolniczymi w zakresie maszyn i upraw.