Ułatwienia dostępu

Skip to main content

ZAWIADOMIENIE
ZARZĄD SPÓŁKI WODNO – MELIORACYJNEJ SZAMOTY
Na podstawie statutu spółki § 21 pkt. 1Zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Spółki, które odbędzie się w dniu
29 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Szamocińskim Ośrodku Kultury w Szamocinie
Uwagi na ważność zagadnień prosi się o niezawodne i punktualne przybycie !!!


Harmonogram obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie
7. Przedstawienie projektów uchwał i budżetu Spółki na rok 2022.
8. Dyskusja nad projektami uchwał i budżetu oraz ich zatwierdzenie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 230