STOWARZYSZENIE „DOLINA NOTECI”

Analiza danych: wydatkowanie środków i liczba projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania

Zakres działania

Liczba projektów

Wydatkowane środki

Podejmowanie działalności gospodarczej

57

3 150 000,00 zł

Rozwijanie działalność gospodarczej

4

999 145,00 zł

Projekty Grantowe

5

655 645,70 zł

Rozwój infrastruktury turystycznej

14

738 183,52 zł

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

32

2 957 034,96 zł

Inkubator przetwórstwa lokalnego

1

500 000,00 zł

Projekty współpracy

2

300 000,00 zł