Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Szkolenie dla służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

                W dniu 16 listopada 2023 r. w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie odbyło się szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych oraz osób współpracujących z zespołami w szeroko rozumianym obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele trzech gmin: Gminy Szamocin, Gminy Margonin oraz Gminy Wiejskiej Chodzież. Wśród służb, które uczestniczyły w spotkaniu byli: przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, oświaty – pedagodzy, nauczyciele, Sądu Rejonowego w Chodzieży – kuratorzy z pionu rodzinnego i karnego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, przedstawiciele Straży Miejskiej w Margoninie, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele ochrony zdrowia. Szkolenie przeprowadził Pan Marek Mudant – ceniony w Polsce specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników szkolenia poprzez szerokie omówienie zmian i wymagań wprowadzonych nowelizacją ustawy u przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej została uchwalona w roku 2005 i od tego czasu kilkakrotnie była zmieniana, ale to w roku 2023 jej nowelizacją gruntownie zmieniono i uszczegółowiono zasady funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych (wcześniej grup roboczych). Zmiany te wymusiły konieczność powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz wprowadzenia do ich pracy szeregu nowych czynności. Nowelizacja ustawy przyniosła sporo zmian, ale i sporo pytań, problemów, kwestii spornych w interpretacji poszczególnych jej zapisów. Zatem szkolenie było okolicznością sprzyjającą nie tylko do zdobycia czy poszerzenia wiedzy, ale też do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń przedstawicieli służb pomocowych z trzech ościennych gmin.

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 261