Ułatwienia dostępu

Skip to main content

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z DOŚWIETLENIEM PRZEJŚĆ DLA  PIESZYCH  NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

            Kilkukrotny  wzrost  cen energii  elektrycznej spowodował  zwiększenie kosztów za oświetlenie uliczne. W  celu  zmniejszenia zużycia  energii elektrycznej Gmina Szamocin przystąpiła  do modernizacji oświetlenia, której celem jest obniżenie kosztów. 

             Drugim ważnym aspektem jest poprawa  bezpieczeństwa  na przejściach dla pieszych. Wieloletnia korespondencja oraz  rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w  sprawie  doświetlenia przejść dla pieszych przez  zarządcę drogi nie przyniosły rezultatów . Mając na względzie  bezpieczeństwo mieszkańców i pieszych  postanowiliśmy doświetlić przejścia w ramach tej  inwestycji.

              Na ten cel  udało się pozyskać  dofinansowanie    z Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000 zł . Lampy w większości należą  do Enea  Oświetlenie, wiele opraw położonych jest w pasie dróg wojewódzkich lub powiatowych, realizacja  planowanej inwestycji położona jest w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.   Przygotowanie do realizacji tego zadania wymagało wydania wielu  decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień.  Skutecznie udało się  pokonać wszystkie przeszkody i załatwić formalności wymagane prawem. 

             Inwestycja ta obejmuje  wymianę i budowę nowych  opraw  na terenie całej gminy. Zamontowanych zostanie łącznie  791  lamp.  Na  10  przejściach dla pieszych od  Atanazyna do   ul. Plac  Wolności   zostanie  zamontowanych 20 opraw.  Wymienionych   zostanie 97  opraw oświetleniowych   na ul. Plac  Wolności i Kościelnej oraz w Laskowie, stanowiących   własność  Gminy Szamocin. Na  ul. Leśnej zamontowanych  zostanie 27  lam zasilanych panelami  fotowoltaicznymi . We wszystkich wsiach oraz w Szamocinie wymienionych  zostanie  647 opraw należących do   Enea  Oświetlenie.  Całkowity koszt  modernizacji oświetlenia wyniesie 2.066 .000 zł.

              Wyliczone przez projektantów oszczędności  mocy wynoszą około 60 %. Zamontowane oprawy  zostaną tak zaprogramowane, aby w godzinach  nocnych paliły się  w 50 %  mocy.  Dlatego po wykonanej modernizacji oświetlenia zlikwidowana zostanie przerwa nocna w godz. od 23 do 5 .

               Pierwsze efekty wykonanych prac  są już widoczne na ulicach Marcinkowskiego, Paderewskiego i Rynek. Po zakończeniu  zadania nasza gmina będzie efektywnie i efektownie doświetlona oraz poprawi się bezpieczeństwo na głównych przejściach dla pieszych, a  mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej.   

           

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 253