Ułatwienia dostępu

Skip to main content

W Szamocinie trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie jest realizowana pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 20 948 563,69 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 850 000,00 zł. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonawcą robót jest firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia.  W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory stabilizacji osadu, główna przepompownia ścieków, stacja zlewcza ścieków dowożonych, budynek techniczno-socjalny. Zostanie zmodernizowana gospodarka osadami ściekowymi poprzez montaż prasy śrubowo-talerzowej, linii do higienizacji osadów oraz budowę magazynu osadu odwodnionego. Inwestycja zostanie wykonana do końca 2024 roku. Stary obiekt był bardzo wyeksploatowany i technologiczne nie dostosowany do oczyszczania ścieków z tak dużym ładunkiem zanieczyszczeń.  Nowa oczyszczalnia ścieków będzie bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

 

 

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 163