Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu na nowy okres zasiłkowy wpłynęło 90% wniosków. Zgodnie z ustawą  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla wniosków złożonych w miesiącu sierpniu termin ustalenia prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata nastąpić powinna do 31 października. W związku z tym, iż w poprzednim okresie zasiłkowym wielu świadczeniobiorców nie zgłaszało na bieżąco zmian w sytuacji dochodowej należało w pierwszej kolejności dokonać ponownych obliczeń dochodów po zaistniałych zmianach.

Prace nad weryfikacją wniosków sierpniowych nadal trwają, dlatego prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję oraz wypłacenie świadczeń.

Zgodnie z w/w ustawą termin rozpatrzenia sierpniowych wniosków zostanie zachowany. Wnioski złożone w miesiącu wrześniu oraz październiku zostaną rozpatrzone do końca listopada 2017r. Świadczenie wychowawcze wypłacone będzie wtedy wraz ze spłatą za miesiąc październik.

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego w kolejnych miesiącach następować będzie  do 20. dnia każdego miesiąca.