W Szamocinie powstała Spółdzielnia socjalna ARKADIO, której głównym założycielem jest Miasto i Gmina Szamocin oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szamocinie. Wszelkie niezbędne dokumenty zostały podpisane 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółdzielni – Osiedle Smolary 1, gdzie odbyło się spotkanie wszystkich członków, założycieli i przedstawicieli z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innych osób biorących czynny udział w tworzeniu spółdzielni.

            Spółdzielnia dobrowolnie zrzesza ludzi, którzy w interesie o swoich członków prowadzą wspólną działalność gospodarczą. Działa ona na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji osób oraz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niezwykle pracowici i energiczni pracownicy Spółdzielni socjalnej ARKADIO przyjmują różne zlecenia m.in. są to prace porządkowe na terenie gminy, pielęgnacja terenów zielonych, praca w polu i w sadzie. W najbliższym czasie zostanie otwarta kuchnia, w której każdy będzie mógł zakupić obiad.........

            Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z usług Spółdzielni.