Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jeziora

Północną granicę gminy wytycza Noteć. Szeroką, kilkukilometrową część pradoliny zajmują płaskie jak stół łąki. Dalej od rzeki pojawiają się pagórkowate tereny, które sprawiają wrażenie rzeźby przedgórskiej, charakterystycznej dla tzw. Szwajcarii Chodzieskiej. W najbliższej okolicy Szamocina znajduje się sześć polodowcowych jezior, z których największe jest Laskowskie (51 ha). Lasy zajmują ok. 3000 ha i są w administracji Nadleśnictwa Podanin. W podmokłych drzewostanach, w pobliżu łąk, spotkać można łosie. Dno dolinne Noteci porastają łąki z zasługującą na uwagę różnorodnością ptactwa (115 gatunków). Występują tu np. rybitwa czarna, błotniak stawowy, kulik, czajka, derkacz, a nawet żuraw.

Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”. Na szczególna uwagę zasługują dwa stanowiska roślin chronionych – „Weśrednik” (obszar przy drodze Szamocin – Laskowo – Margonin), oraz wzdłuż dopływu Noteci – Margoninki. Dużą atrakcją przyrody nieożywionej jest głaz narzutowy (obwód 7,5 m) z czerwonego granitu, ze względu na fantastyczny kształt zwany „Zaklętą Karocą”, leżący niedaleko Atanazyna, a przywleczony przez lodowiec ze Skandynawii.

Jezioro Laskowskie (Małe i Wielkie)

Wdorzeczu Strugi Młyńskiej - Margoninki - Noteci - Warty leży kolejne jezioro położone na Pojezierzu Chodzieskim - Laskowskie. Laskowskie usytuowane jest około 2 kilometry na południowy zachód od Szamocina. Laskowskie składa się właściwie z dwóch zbiorników przedzielonych groblą i mostem betonowym, dlatego mówi się o Laskowskim Małym (ok. 10 ha powierzchni) i Laskowskm Dużym (pow. 41 ha). Głębokość jeziora to ok. 5,8 m. W mniejszym akwenie, od strony Szamocina głębokość wynosi ok. 1 metra, tutaj właśnie znajduje się naturalne tarlisko ryb. Jezioro Laskowskie jest dosyć zarośnięte, szczególnie trzciną, sitowiem i turzycami.

Przezroczystość wody i warunki dla wędkarzy są bardzo dobre ponieważ znajduje się na nim dużo kładek. Laskowskie to jezioro typu leszczowego. Pływa w nim także sandacz, sporo węgorzy, tołpyga, płoć, okoń i szczupak.Do jeziora można dojechać drogą z Chodzieży przez Nadolnik do Szamocina, a póżniej malowniczo położoną (wzdłuż jeziora Siekiera) drogą do wsi Laskowo.

Jezioro Siekiera i Noteć (w Szamocinie)

Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”, jednego z najbardziej urokliwych miejsc Szamocina. Na szczególna uwagę zasługują dwa stanowiska roślin chronionych – „Weśrednik” (obszar przy drodze Szamocin – Laskowo – Margonin), oraz wzdłuż dopływu Noteci – Margoninki. Dużą atrakcją nieożywionej przyrody jest głaz narzutowy (obwód 7,5 m) z czerwonego granitu, ze względu na fantastyczny kształt zwany „Zaklętą Karocą”, leżący niedaleko Atanazyna, a przywleczony przez lodowiec ze Skandynawii. W okolicach Szamocina Noteć płynie dość wolno. Bez względu jednak na to, jaki odcinek wybierzemy, możemy liczyć na ciekawą wędkarską przygodę. Oprócz dorodnej płoci, herbowej ryby Noteci, której masa wcale nierzadko sięga 0,5 kg, złowić tu można ładnego krąpia i leszcza.

Prawdziwym magnesem dla wielu wędkarzy są wspaniałe klenie, jazie oraz brzany. Czystość Noteci przez lata pozostawiała wiele do życzenia. Teraz rzeka prowadzi niemal krystaliczną wodę. W rezultacie cały ekosystem zaczął tętnić życiem. Trudno nie wspomnieć o ogromnej ilości ptaków lęgnących się na nadnoteckich łąkach, o bobrach panoszących się nad rzeką. Dodać trzeba do tego dwie ryby w herbie i niezwykły urok szczycącego się ponad 700-letnią, udokumentowaną historią Szamocina, którą staramy się Państwu przybliżyć możliwie jak najdokładniej. Dolina Noteci jest trwale związana z historią naszego miasta. Odwiedzicie Państwo jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce.

Pokażemy Państwu rosnące tam lasy łęgowe, kwieciste łąki, niewielkie jeziorka i zalewiska. Spotkamy tu niezwykle już rzadkie kuliki wielkie i zielonki oraz bąki, remizy i podróżniczki. Dolina Noteci charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jest to najlepiej zachowany w Wielkopolsce (i jeden z najcenniejszych w Polsce) duży obszar torfowisk niskich. Zlokalizowane są tu także 3 z 9 znajdujących się na terenie Wielkopolski ostoje ptaków o randze europejskiej. Ponieważ dolina spełnia kryteria obu przyrodniczych dyrektyw Unii Europejskiej - "Ptasiej" i "Siedliskowej", w roku 2002 większość jej obszaru została zaproponowana do ochrony w ramach sieci NATURA 2000.

1)Czar nadnoteckich szlaków - folder do pobrania (plik PDF - 2,35 MB)

2)Zobacz artykół "Ptaki a promocja Szamocina"

3)Zobacz film "Dolina Noteci" Info.100-tysiecy-bocianow/wideo/dolina-noteci-odc-37 Czas trwania: 22 m.

 

 

 

 

  • Kliknięć: 25661