Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Turystyka

Gmina Szamocin i Jej walory turystyczne.

Na turystów czekają przystępne cenowo miejsca noclegowe: przytulne pensjonaty, gospodarstwa wiejskie i kempingi, a także niezliczona ilość przestrzeni przyjaznej rodzinnym wycieczkom. Szczególnie wygodne jest podróżowanie na grzbiecie konia lub kucyka. Ten sposób może okazać się wielką i niezapomnianą przygodą.
Uwzględniając poprzednie informacje, zapraszamy Wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku i rekreacji i proponujemy:
- uprawianie sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing),
- uprawianie amatorskiego crossu rowerowego
- uprawianie lotniarstwa
- uprawianie sportu wędkarskiego
- myślistwo
- grzybobranie
- aktywny i poznawczy wypoczynek poprzez "bezkrwawe łowy" tzn. fotografowanie ciekawej flory i fauny, ale też często jeszcze dziewiczych, a uroczych zakątków krajoznawczych.


Jeziora

Okalające Szamocin jeziora zachęcają do korzystania z kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Kąpielisko przy jeziorze Siekiera (ośrodek "Amsterdam"), kąpielisko Laskowo plaża - stanica WOPR, pozwalaja na nieograniczone korzystanie z tej formy relaksu. Powierzchnia jezior jest bardzo zróżnicowana - od małych oczek do ponad 51 ha w przypadku jeziora Laskowskiego. Jezioro to reprezentuje typ rynnowy, doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa i żeglowania na desce. Pozostałe - reprezentujące typ wytopiskowy są doskonale zarybione, a złowienie szczupaka, sandacza, węgorza czy suma powinno zachęcić nawet niedoświadczonego wędkarza, wszak w herbie Szamocina widnieją dwie ryby. Miejscowy Związek Wędkarski liczy ponad 250 zrzeszonych wędkarzy.

Północną granicę gminy wytycza Noteć. Szeroką, kilkukilometrową część pradoliny zajmują płaskie jak stół łąki. Dalej od rzeki pojawiają się pagórkowate tereny, które sprawiają wrażenie rzeźby przedgórskiej, charakterystycznej dla tzw. Szwajcarii Chodzieskiej. W najbliższej okolicy Szamocina znajduje się sześć polodowcowych jezior, z których największe jest Laskowskie (51 ha). Lasy zajmują ok. 3000 ha i są w administracji Nadleśnictwa Podanin. W podmokłych drzewostanach, w pobliżu łąk, spotkać można łosie. Dno dolinne Noteci porastają łąki z zasługującą na uwagę różnorodnością ptactwa (115 gatunków). Występują tu np. rybitwa czarna, błotniak stawowy, kulik, czajka, derkacz, a nawet żuraw.

Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”. Na szczególna uwagę zasługują dwa stanowiska roślin chronionych – „Weśrednik” (obszar przy drodze Szamocin – Laskowo – Margonin), oraz wzdłuż dopływu Noteci – Margoninki. Dużą atrakcją przyrody nieożywionej jest głaz narzutowy (obwód 7,5 m) z czerwonego granitu, ze względu na fantastyczny kształt zwany „Zaklętą Karocą”, leżący niedaleko Atanazyna, a przywleczony przez lodowiec ze Skandynawii.

 

Jezioro Laskowskie (Małe i Wielkie)

W dorzeczu Strugi Młyńskiej - Margoninki - Noteci - Warty leży kolejne jezioro położone na Pojezierzu Chodzieskim - Laskowskie. Laskowskie usytuowane jest około 2 kilometry na południowy zachód od Szamocina. Laskowskie składa się właściwie z dwóch zbiorników przedzielonych groblą i mostem betonowym, dlatego mówi się o Laskowskim Małym (ok. 10 ha powierzchni) i Laskowskm Dużym (pow. 41 ha). Głębokość jeziora to ok. 5,8 m. W mniejszym akwenie, od strony Szamocina głębokość wynosi ok. 1 metra, tutaj właśnie znajduje się naturalne tarlisko ryb. Jezioro Laskowskie jest dosyć zarośnięte, szczególnie trzciną, sitowiem i turzycami.


Przezroczystość wody i warunki dla wędkarzy są bardzo dobre ponieważ znajduje się na nim dużo kładek. Laskowskie to jezioro typu leszczowego. Pływa w nim także sandacz, sporo węgorzy, tołpyga, płoć, okoń i szczupak.Do jeziora można dojechać drogą z Chodzieży przez Nadolnik do Szamocina, a póżniej malowniczo położoną (wzdłuż jeziora Siekiera) drogą do wsi Laskowo.

Jezioro Siekiera i Noteć (w Szamocinie)

Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”, jednego z najbardziej urokliwych miejsc Szamocina. Na szczególna uwagę zasługują dwa stanowiska roślin chronionych – „Weśrednik” (obszar przy drodze Szamocin – Laskowo – Margonin), oraz wzdłuż dopływu Noteci – Margoninki. Dużą atrakcją nieożywionej przyrody jest głaz narzutowy (obwód 7,5 m) z czerwonego granitu, ze względu na fantastyczny kształt zwany „Zaklętą Karocą”, leżący niedaleko Atanazyna, a przywleczony przez lodowiec ze Skandynawii. W okolicach Szamocina Noteć płynie dość wolno. Bez względu jednak na to, jaki odcinek wybierzemy, możemy liczyć na ciekawą wędkarską przygodę. Oprócz dorodnej płoci, herbowej ryby Noteci, której masa wcale nierzadko sięga 0,5 kg, złowić tu można ładnego krąpia i leszcza.

Prawdziwym magnesem dla wielu wędkarzy są wspaniałe klenie, jazie oraz brzany. Czystość Noteci przez lata pozostawiała wiele do życzenia. Teraz rzeka prowadzi niemal krystaliczną wodę. W rezultacie cały ekosystem zaczął tętnić życiem. Trudno nie wspomnieć o ogromnej ilości ptaków lęgnących się na nadnoteckich łąkach, o bobrach panoszących się nad rzeką. Dodać trzeba do tego dwie ryby w herbie i niezwykły urok szczycącego się ponad 700-letnią, udokumentowaną historią Szamocina, którą staramy się Państwu przybliżyć możliwie jak najdokładniej. Dolina Noteci jest trwale związana z historią naszego miasta. Odwiedzicie Państwo jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce.

Pokażemy Państwu rosnące tam lasy łęgowe, kwieciste łąki, niewielkie jeziorka i zalewiska. Spotkamy tu niezwykle już rzadkie kuliki wielkie i zielonki oraz bąki, remizy i podróżniczki. Dolina Noteci charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jest to najlepiej zachowany w Wielkopolsce (i jeden z najcenniejszych w Polsce) duży obszar torfowisk niskich. Zlokalizowane są tu także 3 z 9 znajdujących się na terenie Wielkopolski ostoje ptaków o randze europejskiej. Ponieważ dolina spełnia kryteria obu przyrodniczych dyrektyw Unii Europejskiej - "Ptasiej" i "Siedliskowej", w roku 2002 większość jej obszaru została zaproponowana do ochrony w ramach sieci NATURA 2000.

 


Lasy

Miejscowe lasy są rajem dla myśliwych i grzybiarzy. W zlokalizowanych na naszym terenie dwóch obwodach łowieckich można zapolować na dziki, jelenie, sarny, daniele, lisy. Są też borsuki, jenoty i wiele innej, drobnej zwierzyny. Zachęcając do przyjazdu na nasze tereny grzybiarzy, należy wspomnieć o korzystnym klimacie, gdyż sezon dla grzybiarzy to późne lato i jesień, a we wrześniu i październiku występuje tu korzystna pogoda. Generalnie, okolice Szamocina posiadają klimat o charakterze przejściowym między Pomorzem o dużych opadach i niższych temperaturach powietrza, a cieplejszą i suchszą dzielnicą środkową, do której należą Kujawy. Znaczny wpływ na warunki mikroklimatyczne ma Pradolina Noteci - występuje zwiększona wilgotność powietrza, często powstają i dłużej utrzymują się mgły. Teren Pradoliny charakteryzuje się też dużą przewiewnością - wiatry z kierunków zachodnich o prędkościach 5-10 m/s.Takie właśnie warunki mikroklimatyczne pozwalają na uprawianie lotniarstwa, a należy dodać, że istnieją tu dogodne warunki startowe oraz tradycja tego sportu (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - 1987 r.).

Zapraszamy Państwa w okolice Szamocina (powiat chodzieski), do krainy czystych jezior i pięknych lasów. Jeśli szukasz ciszy i spokoju, obcowania z przyrodą, lubisz wędkować, jeździć rowerem, spacerować, polować w "bezkrwawych łowach" lub w innej formie, spewnością nie zawiedziemy. Miejscowe lasy są rajem dla myśliwych i grzybiarzy. W zlokalizowanych na naszym terenie dwóch obwodach łowieckich można zapolować na dziki, jelenie, sarny, daniele, lisy. Są też borsuki, jenoty i wiele innej, drobnej zwierzyny. Zachęcając do przyjazdu na nasze tereny grzybiarzy, należy wspomnieć o korzystnym klimacie, gdyż sezon dla grzybiarzy to późne lato i jesień, a we wrześniu i październiku występuje tu korzystna pogoda.

Lasami opiekuje sie Nadleśnictwo Podanin, jakie są walory krajobrazowe Nadleśnictwa ?. Nadleśnictwo należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, położone jest w dorzeczu Odry na terenie zlewni rzek: Warty i Noteci. Ma różnorodną rzeźbę terenu, ukształtowaną w czwartorzędzie przez lodowiec oraz późniejsze procesy zachodzące po ustąpieniu lodowca. Te uwarunkowania sprawiły, że na terenie nadleśnictwa jest 26 jezior, których łączna powierzchnia wynosi ponad 600 hektarów. Jest tutaj także obszar krajobrazu chronionego, jest nim "Dolina Noteci" teren, (północną granicę gminy wytycza Noteć, szeroką kilkukilometrową część pradoliny zajmują płaskie jak stół łąki. Dalej od rzeki pojawiają się pagórkowate tereny, które sprawiają wrażenie rzeźby przedgórskiej, charakterystycznej dla tzw. Szwajcarii Chodzieskiej, przyp.autora), na którym bezpośrednio położone jest Miasto Szamocin. Na tym terenie, dominują krajobrazy łąkowo-polne i leśno-łąkowe. Dla celów turystyki zmotoryzowanej urządzono na terenech leśnych nadleśnictwa - 14 miejsc postoju i oznakowano 10 ścieżek rowerowych o łącznej długości 163,5 km. Duży wkład w propagowaniu walorów turystycznych gminy Szamocin, wniósł autor eseju krajoznawczego Andrzej Kruszyna "Pieszo, rowerem i samochodem po Szamocinie i okolicy", opisane są w nim szlaki turystyczne, historia, warunki geograficzne; to sprawia, że jest dobrym przewodnikiem turystycznym po szlakach regionu i gwarantuje, że wpełni zapoznają się Państwo z turystycznymi atrakcjami okolic.

W podmokłych drzewostanach, w pobliżu łąk, spotkać można łosie. Dno dolinne Noteci porastają łąki z zasługującą na uwagę różnorodnością ptactwa (115 gatunków). Występują tu np. bączek [ptak ] bąk [ptak ] błotniak łąkowy [ptak ] błotniak stawowy [ptak ] bocian biały [ptak ] bóbr europejski [ssak] czerwończyk fioletek [bezkręgowiec ] derkacz [ptak ] dubelt [ptak ] dzięcioł czarny [ptak ] gąsiorek [ptak ] jarzębatka [ptak ] kania czarna [ptak ] kania ruda [ptak ] kropiatka [ptak ] łątka turzycowa* [bezkręgowiec ] ortolan [ptak ] podróżniczek [ptak ] rybitwa czarna [ptak ] świergotek polny [ptak ] wydra [ssak] zielonka [ptak ] zimorodek [ptak ], kulik, czajka, a nawet żuraw. Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”.

Przyrodnicze atrakcje

Jeziora położone w bezpośredniej bliskości Szamocina są miejscem gniazdowania i przebywania wielu gatunków ptaków wodnych. O atrakcyjności lasów świadczą już wspomniane gniazda orła bielika, daniele od ponad 100 lat są ozdobą tutejszych terenów łowieckich, a od 30 lat prowadzi się ich odłów w celu zasiedlania łowisk w kraju i za granicą. Ponadto, realizuje się program reintrodukcji bobra. W sumie ochroną objęto 250 ha lasów, stanowiących ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 

Ale na terenie nadleśnictwa występują też starodrzewia wspaniałych buków i dębów. W sumie w okolicznych lasach znajdziemy aż 50 pomników przyrody. Najciekawsze drzewa to lipa drobnolistna z licznymi konarami i o obwodzie 710 cm oraz platan klonolistny o obwodzie 449 cm. Pomnikami przyrody są też całe grupy drzew na obszarze chronionego krajobrazu wspomnianej "Doliny Noteci" i północnej granicy gminy, łącznie 330 drzew, ochronie prawnej podlegają liczne gatunki grzybów, porostów i mszaków, roślin naczyniowych oraz zwierząt, ścisłą ochroną objęte są tak rzadkie rośliny, jak: jarząb brekinia, lilia złotogłów, widłaki, kosaciec, barwinek pospolity. W lasach nadleśnictwa przeważają drzewostany sosnowe z udziałem dęba, brzozy i świerka. Szczególnie piękne są buczyny w leśnictwie Karczewnik, pokrywające wzniesienia moreny czołowej Wysoczyzny Chodzieskiej na powierzchni 186 ha ze szczytem Gontyniec (191,5 m. n.p.m.). Stanowią one jeden z najpiękniejszych krajobrazów „Szwajcarii Chodzieskiej”. 

Konferencja "Natura 2000"

Szamocin był gospodarzem konferencji poświęconej przedstawieniu wyników prac nad projektem planu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego". Projekt planu ochrony przedstawiony w Szamocinie przez panią Alicję Kiczyńską z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, jest opartych na zapisach zawartych w dwóch podstawowych dyrektywach UE: Dyrektywy Siedliskowej, na której opiera się koncepcja sieci Natura 2000 oraz Dyrektywy Ptasiej o ochronie dziko żyjących ptaków. Role gospodarzy pełnili szamocińscy samorządowcy: Burmistrz Eugeniusz Kucner, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogdan Bembnista, Andrzej Piętka - z-ca burmistrza, (teren gminy Szamocin pokrywa się ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Dolina Noteci", i Obszarem Chronionego Krajobrazu "Dolina Noteci"). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 samorządów wchodzących w granice planowanej ostoi, oraz właściwych Nadleśnictw.

  • Kliknięć: 30266