Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Witamy w Szamocinie

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

Dzięki dofinansowniu z programu Cyfrowa Gmina zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy i urządzenia odpowiadające za utrzymanie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych. Nowy sprzęt to:

  • 4 laptopy,
  • 6 komputerów stacjonarnych,
  • 6 monitorów o przekątnej 24 cali,
  • serwer wraz z oprogramowaniem,
  • 2 przełaczniki sieciowe
  • urządzenie do tworzenia kopii zapasowej wraz z oprogramowaniem
  • oprogramowanie do zarządzania siecią LAN,
  • zasilacz awaryjny UPS

W ramach grantu wykonano także diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin oraz sfinansowano zakup platformy cyfrowej e-usług umożliwiającej płatności elektroniczne za zobowiązania podatkowe oraz składanie wniosków elektronicznych cyfrowa.gminaszamocin.pl.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług publicznych poprzez usprawnienie pracy instytucji samorządowych oraz obsługi mieszkańców. Zwiększy się także poziom cyberbezpieczeństwa w samorządowych systemach teleinformatycznych. Urządzenia ułatwią przejście na pracę zdalną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby tak jak to miało miejsce np. podczas pandemii COVID-19. Stworzona infrastruktura pozwoli w przyszłości na rozwój e-obsługi mieszkańców.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Wartość projektu: 225 390,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 160