Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundusze Europejskie

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina Dzięki dofinansowniu z programu Cyfrowa Gmina zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy i urządzenia odpowiadające za utrzymanie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych. Nowy sprzęt to: 4 laptopy, 6 komputerów stacjonarnych, 6 monitorów o przekątnej 24 cali, serwer wraz z oprogramowaniem, 2 przełaczniki sieciowe urządzenie do tworzenia kopii zapasowej wraz z oprogramowaniem oprogramowanie do zarządzania siecią LAN, zasilacz awaryjny UPS W ramach grantu wykonano także diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta...

Więcej…Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 307

Projekt Cyfrowa Gmina

  Projekt Cyfrowa Gmina Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz...

Więcej…Projekt Cyfrowa Gmina

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 697

Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaKwota dofinansowania: 225 390,00 zł Dnia 10 stycznia 2022 r została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności...

Więcej…Cyfrowa Gmina

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 611

Realizacja IV etapu

Więcej…Realizacja IV etapu

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 462

Realizacja etapu III

Więcej…Realizacja etapu III

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 467