Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundusze Europejskie

Umowa OZE

Więcej…Umowa OZE

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 362

Roboty rozbiórkowe

Więcej…Roboty rozbiórkowe

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 341

Ogłoszenie

Więcej…Ogłoszenie

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 995

Obwieszczenie o konsultacjach

          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa wielkopolskiego O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVII/184/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia...

Więcej…Obwieszczenie o konsultacjach

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2095