Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Państwowe Fundusze Celowe

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szamocin, zapewniającej bezpieczeństwo środowiska naturalnego i ochronę zasobów wodnych

"Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szamocin, zapewniającej bezpieczeństwo środowiska naturalnego i ochronę zasobów wodnych" - zakres przedsięwzięcia obejmuje remont czternastu pompowni ścieków niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej i zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz siedmiu studni kanalizacyjnych oraz zakup samochodu 4x4 wraz z agregatem prądotwórczym, który zapewni działanie pompowni ścieków również w przypadku braku dostaw energii elektrycznej.

Więcej…Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szamocin, zapewniającej...

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 274

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

W dniu 21.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie”. Wykonawcą zadania została firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego ATA – TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Budzyniu. Umowę z ramienia Gminy Szamocin, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał Dyrektor Zakładu Pan Michał Jędraszczak a z ramienia Wykonawcy Pan Bartosz Gramowski - Prezes Zarządu. Wartość kontraktu to 20.948.563,69 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski...

Więcej…Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 467

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W SZAMOCINIE

W  dniu 21 października  2022 r.  została zawarta  umowa nr 56/2022   pomiędzy Gminą Szamocin a firmą   Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński z siedzibą w Złotowie przy ul Norwida 9/7  na  realizację zadania „BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W SZAMOCINIE” Zakres  zdania obejmuje budowę  sieci  wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych oraz  budowę drogi  Gmina Szamocin na to zadnie  otrzyma  dofinansowanie  w kwocie 2.088.765 zł  z  Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych Całkowita...

Więcej…BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W...

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 463

Droga w Lipiej Górze

Wykonane zostało zadanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg - Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze  

Więcej…Droga w Lipiej Górze

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 581