Dożynki tegoroczne odbyły się w sobotę, 24 sierpnia 2019 roku w Szamocinie na stadionie miejskim przy ulicy Parkowej. Informowały o tym piękne „witacze „ ustawione na wlotach do naszego miasta w Atanazynie i przy ulicy Margonińskiej , a także na terenie całej gminy między innymi w Nadolniku, Józefowiach, Szamotach, Heliodorowie, Lipiej Górze, Lipie, Swobodzie, Jaktorowie, Borowie, Nowym Dworze i Atanazynie.

Dożynki rozpoczęła Msza św. dziękczynna na którą przybyli rolnicy, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami i darami, władze miasta i powiatu.  Mszę świętą w kościele pw.  św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Madecki w koncelebrze księdza wikariusza Przemysława Robaszkiewicza. Podczas mszy zaśpiewał Chór im. I.J. Paderewskiego z Szamocina pod dyrekcja Tomasza Wyrzykowskiego, który wspólnie z Chórem ze Storkowa z Niemiec oprawił swoim śpiewem Mszę świętą. Podczas mszy św. nie zabrakło naszej Orkiestry Dętej z Szamocińskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi pan Marcin Semrau. Jak co roku nie zabrakło pocztów sztandarowych oraz delegacji z darami i wieńcami. Na ołtarzu  podczas procesji z darami sołectwa złożyły chleb, owoce ziemi oraz pracę rąk ludzkich, który jest symbolem życia, radości i sytości. Uczynili to w naszym imieniu tegoroczni Starostowie: pani Barbara Adamska i pan Bernard Marczykowski.

Uprzejmie informuję, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 141 z  dnia 27 sierpnia 2019 r.  wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) obowiązujący od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r. 

https://rcb.gov.pl/stopien-alarmowy-alfa-i-alfa-crp-na-terenie-calego-kraju/

|

Spotkanie informacyjne