W dniach od 27 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. odbyły się konsultacje Burmistrza Miasta i Gminy z mieszkańcami wszystkich sołectw. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu zasięgania opinii oraz pozyskiwania propozycji i uwag od mieszkańców w sprawach ważnych zarówno dla poszczególnych sołectw jak i całej lokalnej wspólnoty.

Omówiony został budżet oraz inwestycje, które będą realizowane na terenie Gminy w roku 2020. Bardzo dokładnie została omówiona przez Burmistrza gospodarka odpadami komunalnymi, tj. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, możliwości skorzystania z ulgi oraz sposób segregacji śmieci w taki sposób, aby ich tonaż był jak najmniejszy. Omówione zostały również stawki podatków lokalnych, Strategia Rozwoju Gminy, nad którą rozpoczęliśmy prace oraz ustalenie stawek za wynajem świetlic wiejskich. Wszystkie poruszone tematy na spotkaniach spowodowały rzeczowe dyskusje. Największym jednak zainteresowaniem była gospodarka śmieciowa oraz cennik wynajmu świetlic wiejskich. W każdym z sołectw Burmistrz wysłuchał opinii mieszkańców, przedstawił sytuację finansową Gminy, a przeprowadzone negocjacje zakończyły się konsensusem. Mieszkańcy ze swojej strony także przedstawili różne zagadnienia, na które niestety należało spojrzeć realnie.

Duża frekwencja podczas konsultacji, potwierdziła  zainteresowanie i troskę mieszkańców nie tylko sprawami dotyczącymi  danego sołectwa, ale także całej Gminy.

Burmistrz dziękował wszystkim za przybycie i poświęcony czas.