W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22 listopada 2018 roku o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne informujemy że partnerem gminy Szamocin w w/w zadaniu został  :

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Chodzieży