Uprzejmie informuję, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 141 z  dnia 27 sierpnia 2019 r.  wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) obowiązujący od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r. 

https://rcb.gov.pl/stopien-alarmowy-alfa-i-alfa-crp-na-terenie-calego-kraju/