• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

W Szamocinie trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków

05 grudzień 2023

W Szamocinie trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie jest realizowana pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 20 948 563,69 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 850 000,00 zł. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonawcą robót jest firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia.  W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory stabilizacji osadu, główna przepompownia ścieków, stacja zlewcza ścieków dowożonych, budynek techniczno-socjalny. Zostanie zmodernizowana gospodarka osadami ściekowymi poprzez montaż prasy śrubowo-talerzowej, linii do higienizacji osadów oraz budowę magazynu osadu odwodnionego. Inwestycja zostanie wykonana do końca 2024 roku. Stary obiekt był bardzo wyeksploatowany i technologiczne nie dostosowany do oczyszczania ścieków z tak dużym ładunkiem zanieczyszczeń.  Nowa oczyszczalnia ścieków będzie bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

 

 

Oblodzenie !!!

24 listopad 2023

WSPÓLNIE PRZEŻYTE 73 LATA

23 listopad 2023

WSPÓLNIE PRZEŻYTE 73 LATA

Dnia 21 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin mieliśmy zaszczyt gościć małżonków Państwa Helenę i Zygmunta Koteras z imponującym 73 letnim stażem małżeńskim. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, co prawda nie była to „okrągła” rocznica, lecz w tym wieku należy świętować każdą. Gratulacje oraz słowa uznania małżonkom z tak długoletnim stażem złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Bieniek i Zastępcą Kierownika Mileną Nowak. Pięknie ubrana Pani i towarzyszący jej, elegancko ubrany mąż, których owocem miłości jest czworo dzieci to mieszkańcy naszej gminy. Małżonkowie mają dziesięcioro wnucząt, piętnaścioro prawnucząt oraz troje praprawnucząt. Mimo bardzo trudnej przeszłości czasów wojennych, w których przyszło im żyć oraz zacnego wieku 93 lat Pani Heleny i 96 lat Pana Zygmunta małżonkowie są niesamowicie pozytywni. Oboje roześmiani, pełni energii, radości i optymizmu, a także entuzjazmu, którego pozazdrościłby niejeden młodziak. Podczas rozmowy  można dostrzec wzajemny szacunek jaki mają wobec siebie. Ta ich zwykła codzienność, wspólna kawa, samodzielnie ugotowany obiad oraz codzienny, godzinny spacer jest czymś wyjątkowym, zasługującym na docenienie. Cudowne jest to ich wspólne życie. Cieszymy się, że tacy ludzie budują naszą szamocińską wspólnotę i stanowią przykład  do naśladowania. Jeszcze raz składamy najpiękniejsze życzenia, radości, zdrowia, by każdy rok wciąż wspólny był. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z DOŚWIETLENIEM PRZEJŚĆ DLA  PIESZYCH  NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

23 listopad 2023

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z DOŚWIETLENIEM PRZEJŚĆ DLA  PIESZYCH  NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

            Kilkukrotny  wzrost  cen energii  elektrycznej spowodował  zwiększenie kosztów za oświetlenie uliczne. W  celu  zmniejszenia zużycia  energii elektrycznej Gmina Szamocin przystąpiła  do modernizacji oświetlenia, której celem jest obniżenie kosztów. 

             Drugim ważnym aspektem jest poprawa  bezpieczeństwa  na przejściach dla pieszych. Wieloletnia korespondencja oraz  rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w  sprawie  doświetlenia przejść dla pieszych przez  zarządcę drogi nie przyniosły rezultatów . Mając na względzie  bezpieczeństwo mieszkańców i pieszych  postanowiliśmy doświetlić przejścia w ramach tej  inwestycji.

Marznące opady

21 listopad 2023

Szklenie dla służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

20 listopad 2023

Szkolenie dla służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

                W dniu 16 listopada 2023 r. w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie odbyło się szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych oraz osób współpracujących z zespołami w szeroko rozumianym obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele trzech gmin: Gminy Szamocin, Gminy Margonin oraz Gminy Wiejskiej Chodzież. Wśród służb, które uczestniczyły w spotkaniu byli: przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, oświaty – pedagodzy, nauczyciele, Sądu Rejonowego w Chodzieży – kuratorzy z pionu rodzinnego i karnego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, przedstawiciele Straży Miejskiej w Margoninie, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele ochrony zdrowia. Szkolenie przeprowadził Pan Marek Mudant – ceniony w Polsce specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o przystąpieniu do gminnego systemu odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

16 listopad 2023

Informacja

o przystąpieniu do gminnego systemu odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za zadeklarowany pojemnik, stawka miesięczna wynosi:

- za pojemnik 120 L- 24,00 zł
- za pojemnik 240 L- 48,00zł
- za pojemnik o pojemności 1100 L - 220,00 zł

natomiast za worek o pojemności 120 L stawka wynosi 20,00 zł

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej chcąc odstąpić od gminnego systemu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyłączeniu go z gminnego systemu odbierania odpadów (wzór oświadczenia w załączniku). Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz dowód uiszczenia opłaty za ostatnie 3 miesiące,  pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości takiego oświadczenia nie złoży, pozostanie w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych i zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenia składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin, pokój nr 14. do dnia 29.12.2023r.(włącznie)

1) Oświadczenie o rezygnacji
2) Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe

Konferencja "Świat się zmienia, nie bądź obojetny"

15 listopad 2023

Obchody 105. rocznicy Niepodległości w Szamocinie

13 listopad 2023

Obchody 105. rocznicy Niepodległości w Szamocinie

W Szamocinie, 11 listopada 2023 r., o godz.10:30 w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego, a także księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Mateusza Walorego odbyła się uroczysta msza święta.

Mgła

10 listopad 2023

Półkolonia dla dzieci Ferie 2024

03 listopad 2023

Mistrzostwa trampkarzy w piłce halowej

03 listopad 2023

Konkurs na pocztówkę Bożonarodzeniową

03 listopad 2023

Zdjęcia z Balu Świętych, który odbył się w dniu 31.10.2023 roku w Szamocinie w Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej.

03 listopad 2023

Zdjęcia z Balu Świętych, który odbył się w dniu 31.10.2023 roku w Szamocinie w Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej.

Zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

31 październik 2023

Informacja o zamiarze prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-Zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz.1852 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych. Umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szamocin z nieruchomości niezamieszkałych, zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.

Szamociński Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

31 październik 2023

Mikołajki

31 październik 2023

Fundusze Europejskie

EFRROW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Szukaj

Czyste Powietrze

Państwowe fundusze celowe

Odwiedź nas na Facebooku

Facebook Image

Miasto jak ze snu - klip

Gościmy

Odwiedza nas 128  gości oraz 0 użytkowników.

Naszą stronę odwiedziło

 • Odsłon artykułów 2619136

Wirtualny Szamocin

Film o Szamocinie

Wydarzenia kulturalne

Rewolucja Śmieciowa